Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Březen měsíc čtenářů

 

V tento, jinak běžný měsíc, láká většina knihoven na území České republiky své čtenáře a (zatím) nečtenáře, mezi regály na řadu akcí a besed. Jinak tomu není ani v knihovně města Petřvaldu. Snažíme se vylepšovat poskytované služby, prostředí a knihovní fond. Cílem všech aktivit je posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center. Probíhá amnestie dlužníků a registrace nových čtenářů je zdarma.