Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Kamarádka knihovna

Rok 2017

V roce 2017 jsme se zúčastnili opět této soutěže. Děti měly za úkol vyplnit vysvědčení, která se následně odesílala k vyhodnocení. Dalšími parametry k získání nejlepšího umístění bylo například hodnocení přírustků knihovniho fondu pro děti, provozní doba určena dětem či procento dětských čtenářů a další. Absolutní vítězství a titul Kamarádka knihovna 2017 získaly Knihovna města Hradce Králové a Městská knihovna Louny

Rok 2015

Kamarádka knihovna je celostátní soutěž o nejlepší dětské oddělení knihovny v České republice. Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR a koná se v pravidelných dvouletých intervalech. V roce 2015 se soutěže zúčastnilo i naše dětské oddělení. Tímto chceme poděkovat všem dětem, které vyplnily komiksy, kde hodnotily služby své knihovny a pomohly se nám umístit na krásném šestém místě.

Rok 2012

Tak se jmenuje soutěž o nejlepší knihovnu pro děti, kterou realizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP. V červenci 2012 jsme do soutěže přihlásily také naši knihovnu a začaly od dětí dostávat „vysvědčení“. Sešlo se nám jich přes dvě stovky a knihovna by se jimi mohla směle chlubit, protože samé jedničky převažovaly. Všechna vysvědčení jsme poslaly do Prahy, kde odborná porota soutěžící knihovny porovnávala. Vítězkou soutěže o nejlepší knihovnu pro děti a nositelkou titulu Kamarádka knihovna za rok 2012 se stala Knihovna Bedřicha Buchlovana v Uherském Hradišti. Přestože jsme nevyhrály, nesmutníme, protože získané jedničky nás i tak zahřály u srdce. Protože soutěž se vyhlašuje co druhý rok, s přihlášením do dalšího ročníku nebudeme váhat.