Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je jednou z akcí, pomocí které knihovny bojují o zájem dětí. Dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly (televize, počítačové hry apod.). Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci již zlomili nad rozvojem čtenářských návyků hůl.

A přitom existuje docela jednoduchá cesta – dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že čtení je veliké dobrodružství. Metoda osobního vzoru v předčítání dovedla knihovnice z uherskohradišťské knihovny, kde celý projekt vznikl, k uspořádání první noci v knihovně. Akce se konala 2. dubna roku 2000. Jméno dostala podle známého dánského pohádkáře H. CH.  Andersena, jehož narození se každoročně připomíná na celém světě a slaví se zároveň jako Mezinárodní den dětské knihy. Na děti čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a plno dalších překvapení.

V roce 2001 se pak k akci přidaly další knihovny a rok od roku účastníků přibývá. V roce 2013 akce odstartovala v 1298 řádně evidovaných knihovnách, školách, domech dětí, dětských domovech, v jihlavské zoo stejně jako v uherskohradišťské nemocnici, u Pcherských mamek, v hasičárnách, pionýrských oddílech, v Českých školách bez hranic po celém světě, v krajanských kroužcích v Rusku, Dánsku. Na vlastní oči, uši, žaludky i těla ji strávilo 59 073 dětí, spolu s nimi přes 18 526 dospělých, kteří chystali a zajišťovali nápadité pořady.

Zdroj: www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html, statistika z roku 2013 na www.nocsandersenem.cz/ke-stazeni.html.

Noc s Andersenem v knihovně města Petřvald

Malé ohlédnutí do minulosti dávné i nedávné ...

Noc s Andersenem je kouzelná noc, během které děti nocují v knihovně a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, že knihovna je místem, kde se o dobrodružstvích nejen čte, ale kde se dá dobrodružství i zažít! V naší knihovně se tato noc konala už podesáté. A jak to během jednotlivých nocí vypadalo?

2004 – naše Andersenovská premiéra

V tomto roce v naší knihovně poprvé spaly děti. A nespaly tam samozřejmě samy, ale v doprovodu lesní víly, mořské víly a pohádkové babičky. Knihovna se proměnila v tajemnou komnatu, strašidelnou jeskyni i mořské dno. Děti soutěžily, poslouchaly pohádky a za úplné tmy se vydaly do Technického muzea, kde jim paní Miluška Malinová povyprávěla o hornících a permonících. První Noc s Andersenem v petřvaldské knihovně se dětem moc líbila a stala se základem pro stále pokračující tradici.

2005 – sázení prvního Andersenovníku Fabularis Anderseni

V roce 2005 jsme vysadili před Technickým muzeem krásnou převislou sakuru, která se honosí titulem Fabularis Anderseni. Předtím ale děti soutěžily, chatovaly s dětmi, které nocovaly v jiných knihovnách, luštily internetovou soutěž, malovaly na sklo a projely se kouzelným kočárem. V průběhu celého večera také malovaly a psaly pozdravy významným dánským a českým osobnostem, např. dánské královně, V. Havlovi, J. Žáčkovi, jejichž adresy knihovny dostaly e-mailem.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem 2005/

2006 – již třetí ročník!

Počasí tento rok nocležníkům sice moc nepřálo, ale i tak si děti noc užily. Byla ve znamení 130. výročí prvního vydání knížky Broučci od Jana Karafiáta. Výzdoba knihovny i večerní lampiónová stezka byly v duchu této dětské knížky. Knihovnu proto zaplnily kytičky a broučci s lucerničkami. Stezka odvahy, které se mohly zúčastnit i děti, které v knihovně nenocovaly, byla plná nejrůznějších čarodějnic a strašidel a děti se při plnění záludných úkolů pěkně zapotily. Pak se i s lampióny vrátily do knihovny, kde se občerstvily a dále soutěžily. Během noci se neustále četly pohádky a vyráběly krásné ozdůbky.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem 2006/

2007 – přijely k nám děti z Polska

Tento rok k nám přijely děti se dvěma knihovnicemi ze spřátelené polské obce Jasienica. I přes jazykovou bariéru se všichni dobře pobavili. Na večerní stezce Po stopách kocoura Mikeše děti venku potkaly strašidla (důkladně zamaskované maminky dětí). Potom jsme za asistence malířky Beáty Svitačové vyrobili originální polštářky, které jistě ještě dnes zdobí leckterý pokojíček. Kouzelný večer pokračoval návštěvou Technického muzea, kde tentokrát provázela a výklad podávala spanilá vodnice.  Jako půlnoční překvapení se představil ježek v kleci. Nešlo však o klasický hlavolam z Foglarovy knihy, ale o skutečného a živého ježka, který byl zachráněn před nepřízní osudu a po přečkání zimy v lidském domečku čekal na své propuštění do volné přírody. Předtím ale zpestřil nocování v knihovně, a ukázkově chytal živé cvrčky. Nocí zněl i česko-polský slovní fotbal, pohádky a závěr patřil pyžamkové diskotéce.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem 2007/

2008 – možná přijde i kouzelník

Zahájení Noci s Andersenem patřilo již tradičně stezce odvahy, které se opět zúčastnily i děti nenocující. Kouzelník opravdu přišel, a pobavil všechny svými kouzly. Na začátku večera přinesli dva tajemní strážci truhlu s pokladem, o jejíž obsah se celou noc soutěžilo. Letos děti dostaly trička se sluníčkem, které si hrdě odnesly domů spolu se spoustou krásných zážitků.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem 2008/

2009 – divoký západ

V tomto roce nás navštívila karvinská westernová skupina Black and Brown, jejíž členové přijeli sponzorsky pobavit nocležníky i účastníky indiánské stezky. Skvělé výkony honáckým bičem, krátkými lasy, ekvilibristika s pistolemi a další kousky zaujaly všechny. Kluci měli možnost osahat si winchestrovku a kolty. Na závěr nám předvedli pravý kovbojský tanec. Všichni byli tak zaujatí, že zůstali déle než jindy a na soutěže, chatování a čtení nám zůstal jen menší kousek noci.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem 2009/

2010 – malujeme několikametrový obraz

Pohádkové dobrodružství roku 2010 přineslo nejen mnoho her a soutěží, ale jako každoročně i trochu práce. Společným úkolem všech nocležníků bylo vymalovat velikou, několikametrovou koláž složenou z pohádek. Kupodivu se práce proměnila v zábavu a nocležníkům šlo dílo hezky od ruky, takže je nakonec nešlo dostat do spacáků. Uspat se děti podařilo až po pořádné dávce čtených pohádek od H. Ch. Andersena.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem 2010/

2011- návštěva skautů

V tomto roce nám večerní stezku skvěle zorganizovali havířovští skauti pod vedením Ivana Fabrika. Stezka byla dobrodružná, velmi zajímavá a dětem se moc líbila.  Jeden z účastníků ji dokonce přirovnal k oblíbené reality show Faktor strachu. Postupně jsme procházeli sedmi stanovišti, která byla nasvícena čajovými svíčkami, a plnili úkoly – běh na gumovém laně, střelba z foukačky na terč, pití vzhůru nohama apod. Na závěr nám jeden ze skautů předvedl báječnou ohňovou show a jako drak chrlil opravdový oheň. Po odchodu skautů jsme se přesunuli do knihovny a po občerstvení pokračovali v tradičním andersenovském řádění za aktivní asistence vodníka, Manky, víly Amálky, Cipíska a Křemílka. Před spaním jsme zhlédli neplánované, ale naprosto úchvatné představení v podání dvou dětských účastnic a tří plyšáků.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem 2011/

2012- otvíráme kouzelnou zahradu

Noc s Andersenem byla v duchu 100. výročí narození spisovatele a ilustrátora Jiřího Trnky. Z jeho tvorby jsme, pro dotvoření atmosféry kouzelné noci, vybrali pohádku Zahrada, která má knižní i televizní zpracování. Knihovna se tedy na jednu noc proměnila v zahradu plnou zeleně, kvítí, stromů a cvrlikotu ptáků. Nechyběla ani pohádková velryba a stará branka „s velikým zámkem a velikánskou železnou klikou, na kterou kluci z pohádky skoro ani nedosáhli.“ Noc jsme zahájili zasazením dalšího Andersenovníku, tentokrát hned před knihovnou. Pomohli nám hodní pracovníci ze střediska údržby spolu s paní starostkou Jarmilou Skálovou a panem Petrem Přečkem. Potom si všechny děti, které neodradilo deštivé počasí, mohly zasoutěžit při noční stezce, kterou připravila paní Inka Burová společně se studenty a pedagogy z Moravskoslezské obchodní akademie Petřvald. Po venkovním programu se nocující děti společně s rodiči a více či méně dospělými pomocníky vrátily do knihovny, kde mohla začít ta pravá pohádková noc. Protože nám vyhládlo a zároveň jsme na noc vyhlásili soutěž pro všechny kuchaře a kuchařinky, nejdříve proběhlo ochutnávání všech Andersenových mlsů, které se v knihovně sešly. Určit nejlepší mls bylo velmi těžké, boj byl vyrovnaný, ale nakonec přece jenom nejvíce hlasů dostaly tvarohové řezy od maminky Evy Mráčkové. Když už nám hlad nebránil v zábavě, mohlo proběhnout symbolické pasování dětí na „Andersenovy spáče“. Za zvuků hymny Noci s Andersenem jsme dětem rozdali krásné trička s logem akce, a pak trpaslík začal rozdávat první úkoly, po jejichž splnění si děti mohli vybrat balíčky s klíči a hledaly ten, od kouzelné branky. Nakonec se jim to podařilo a do zahrady se dostaly. Čekala tam na ně hned první pohádka, kterou jim přečetla paní Lucie Polková. Po krátkém odpočinku jsme se opět vrhly do dalšího soutěžení. Čekal nás pavoučí úklid knihovny, hon na ptáka Ohniváka, sbírání pylu pro včeličky a jiné.  Také další pohádky a putování za chytrou velrybou, u které proběhl velký výlov kvízů. Protože měla kouzelná velryba již přečteny všechny časopisy a hrozilo, že by se začala nudit, děti ji šly do „provizorní redakce“ nějaké vyrobit. Pak, už jen za svitu „vánočních“ žároviček, které nám zdobily zahradu, proběhla pyžamková diskotéka a alou na kutě. Dětem pomohly usnout pohádky a dospělým náročný den a noc. Ráno už jsme jen posnídali, a plní zážitků se vydali domů. Protože by celá noc a ráno, ale také velké přípravy před celou akcí nemohly proběhnout tak hladce jak proběhly bez celé řady pomocníků, chtěly bychom moc poděkovat paní starostce Jarmile Skálové, Lucii Polkové, Evě Káňové, Ince Burové, Sabině Paťorkové, Elišce Vítečkové, Lucii Mikolášové, Marii Mráčkové, Ivaně Kotrové, Milušce Malinové a Michalu Jurčíkovi. Moc a moc děkujeme.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem_2012/

2013 – ať žije Čtyřlístek!

Celý měsíc březen jsme věnovaly přípravám na kouzelnou Noc s Andersenem. Bez újmy nás nakonec v knihovně přenocovalo celkem 21 dětí a 7 dospělých. Hlavním motivem letošní noci byl oblíbený komiks Čtyřlístek. Děti se rozdělily do skupinek podle příslušnosti k Fifinkám, Bobíkům, Pinďům a Myšpulínům. Připraven byl bohatý program, který jsme zahájili noční návštěvou Těšínského muzea v Petřvaldě. Pak přišly na řadu soutěže inspirované Čtyřlístkem, takže děti sbíraly suroviny na Fifinčinu polévku, zdobily Fifinčin dort, stavěly Myšpulínovi robota, skládaly "čtyřlístkovské" puzzle, ovládaly Pinďův strach na ostrovech, cvičily v kruhu s Bobíkem, vyplňovaly komiks podle své fantazie apod. Občerstvení pro děti nám sponzorovala místní Pizzerie U Rýznara, z čehož byly děti nadšené a my také, protože nám odpadla práce s přípravou housek :-). Na závěr nás čekala diskotéka se světelnou show v podání samotných dětí. Spát se nikomu moc nechtělo, ale při poslechu pohádek usnuli úplně všichni. Ráno jsme spořádali zbytek buchet od maminek a hurá domů. Cenu spáčů za nej dobrotu získala paní Kalousková. Gratulujeme!!!!Zároveň bychom chtěly poděkovat všem maminkám za dobroty, které nám v noci přišly vhod. Paní Lucii Mikolášové za zdravotnický dozor a výpomoc při soutěžích. Paní Ince Burové za skvělého Myšpulína, Evičce Kaňové rovněž za ztvárnění Bobíka. Paní Lucii Polkové za morální podporu.

Fotogalerie: Noc_s_Andersenem_2013/

2014 - piráti připlouvají...

Letošní Noc s Andersenem proběhla  v pirátském duchu. Vydali jsme se spolu s dětmi z polské Jasienicy na dobrodružnou plavbu, na které jsme zažili spoustu dobrodružství a zábavy. Navštívila nás také paní starostka Jarmila Skálová. Připluli k nám i piráti až z dalekého Pobřeží slonoviny, aby nám pověděli něco o Africe a naučili nás „ po africku „ bubnovat a tančit. Po tom jsme si ulovili pár pizz a vydali jsme se na další cestu do země soutěží a divokých rejů. Protože ani o půlnoci se nám ještě nechtělo do pelíšků, zařádili jsme si na minidiskotéce a až kolem půl druhé jsme se vydali do pelíšků. Ale ráno v 7.00 jsme už byli zase jako rybičky, posnídali jsme a s pruhovaným tričkem, taškou malých dárečků a hlavou plnou dojmů jsme se vydali domů.

Náš dík patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce : p. Ince Burové, Marii Mráčkové, Lucii Polkové, Lucii Mikolášové, skupině Afrikana, pizzerii Silvie z Orlové za bezplatnou dopravu objednaných pizz, p. Pavlu Vítečkovi za natáčení , maminkám nocujících dětí za výborné buchty i jiné dobrůtky a dětem za soutěživost a dobrou náladu.

Fotogalerie: NOC_S_ANDERSENEM_2014/

2015 - jak se tiskly knihy...

Letos 15. ročník Noci s Andersenem u nás v knihovně proběhl ve znamení tisku, starých tiskařů, písmenek , razítek a všeho, co je s touto tématikou spojeno. Navštívit nás přijel pan Roman Prokeš ze Studia bez kliky se svým historickým tiskařským strojem. Návštěva p. Prokeše se uskutečnila za podpora ministerstva kultury ČR (projekt Knihovna 21. století ). Přestože u nás opět nocovalo spolu s deseti našimi dětmi i deset dětí z polské Jasienicy se svou paní učitelkou, skvěle  jsme si rozuměli. Po zábavné přednášce o tom, jak se v dávných dobách tiskly knihy a na co všechno a čím se tisklo, si každý mohl vyzkoušet, jaká byla práce starých tiskařů. Dokonce jsme si i odlili písmenko z olova. Protože nás hodné maminky, kterým tímto děkujeme, zásobily mnoha dobrůtkami, po celou noc jsme se občerstvovali. Když si každý vytiskl svůj originální tisk, zahájili jsme první část našeho celonočního soutěžního klání. Jako hlavní chod k nám dorazila pizza z pizzerie Silvia z Orlové, které děkujeme za dovoz zdarma. Abychom měli památku na letošní Noc s Andersenem,  vlastnoručně jsme si potiskli trička. Fantazii se meze nekladly, takže vznikly opravdu originální kousky. Děti také zvěčnily svůj podpis s razítkem na obrázek, který si vzájemně vyměnily. Pak následovala druhá vlna soutěží a nakonec samozřejmě diskotéka. Do spacáků jsme se dostali až po půlnoci a nesmělo chybět ani čtení na dobrou noc – četlo se česky i polsky. Přestože se spalo krátkou dobu, u snídaně v sedm hodin již byli všichni usměvaví a s chutí se pustili do vánočky s máslem. Nechybělo  ani tradiční sázení Andersenovníků, neboli Fabularis Anderseni – letos byly dva  a v květináčích, aby si jeden mohli odvézt polští kamarádi. Po snídani jsme se rozešli domů dospat a vzpomínat, jak bylo fajn. Děkujeme všem našim pomocníkům – p. Ince Burové, p. Marii Mráčkové, Mgr. Lucii Polkové, p. Darině Bednárikové .

Fotogalerie: NOC_S_ANDERSENEM_2015/

 

2016 - Divoký západ a indiáni přišli k nám ...

Noc s Andersenem se letos konala 1.4.  již po dvanácté. A potřetí opět přijaly naše pozvání i děti z polské Jasienicy. Jako téma letošní noci jsme zvolili indiány a kovboje.  Své umění nám přijela ukázat skupina Black & Brown.  Práskalo se bičem, točilo lasem, tančilo, střílelo J , no prostě bylo veselo a ještě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o osidlování divokého západu. Při tom všem soutěžení a tančení nám pořádně vyhládlo, takže někteří již netrpělivě vyhlíželi pizzu, která již tradičně dorazila kolem půl desáté. Byla výborná (děkujeme penzionu a pizzerii Lutena z Dolní Lutyně za dovoz zdarma)

Hned po občerstvení jsme začali s výrobou indiánských lapačů snů. Děti byly moc šikovné, všem se lapače povedly, takže špatné sny již nikomu nehrozí. Následovaly další soutěže – děti si mohly např. vyzkoušet, jak je těžké chytit míček do speciální síťky na indiánskou hru Lacros. Poté jsme ve skupinách (české a polské děti) vybarvovali totemy. Totem, který vybarvily polské děti, nám visí v dětském oddělení knihovny a totem, který vybarvily české děti, putoval s našimi hosty do Polska. Přestože již bylo po půlnoci, večer pokračoval indiánskou diskotékou a čtením pohádek (česky i polsky). Pak již i nejzdatnější indiáni odešli do říše snů a knihovnou zavládl zasloužený klid.  Ráno všechny čekala snídaně a dárek na rozloučenou. Letos to byl pytlík na záda s logem Noci s Andersenem a památeční button (odznak). Děkujeme touto cestou paní Ince Burové alias indiánské babičce za pomoc po celou andersenovskou noc a panu Pavlu Římánkovi za focení. 

Fotogalerie: NOC_S_ANDERSENEM 2016/

 

2017 - Komiksový čtyřlístek...

Dne 31. března proběhl v naši knihovně, již třináctý ročník Noci s Andersenem. Tématem  tohoto ročníku byl známý český komiks Čtyřlístek a jeho postavičky. Děti si odnesly v tomto duchu trička, pohlednice, záložku se svým jménem a speciální číslo Čtyřlístku „Noc v knihovně“. Po čtvrté jsme si tuto noc užili společně i s dětmi z  polské Jasienicy.

Program probíhal podle plánu a ani chvíli jsme se nenudili. Po seznamovací hře a úvodu jsme se přesunuli do místnosti, kde byly připraveny paní učitelky Mgr. Kateřina Benešová a Mgr. Květoslava Rafajová a vysvětlily dětem práci s keramikou. Vyráběly se symboly čtyřlístku a postavičky z komiksu:  kocour Myšpulín, prasátko Bobík, pejsek Fifinka a králík Pinďa. Děti byly velmi rychlé a práce jim šla od ruky, proto jsme volný  čas využili k soutěži s vlastnoručně skládanými vlaštovkami. Po soutěži nás čekala návštěva Těšínského muzea, kde měly program ve formě dílniček připraveny paní  Lucie Škráčková a Katarína Ožanová. Všichni jsme se pak po  zasloužilé práci těšili na pizzu, kterou nám dovezli z pizzerie Kotelna v Petřvaldě a které chceme tímto poděkovat.

S plnými bříšky jsme se přesunuli do prostor knihovny a odpočinuli si při vyprávění a kreslení komiksových postaviček pana Bořka Frýby. Opravdu jsme se hodně zasmáli a každý si odnesl svůj vlastí obrázek s autogramem pana kreslíře. Panu Frýbovi velmi děkujeme za jeho účast a zpříjemnění našeho programu. Následně nás už čekaly hry, například Čokoláda, Židličkovaná, Živé puzzle, ale také pyžamová diskotéka a předčítání pohádek na dobrou noc. Ráno se děti posilnily snídaní, všichni jsme se rozloučili a vydali se zpátky domů.

Děkujeme touto cestou také paní Ince Burové, která nám vypomáhala a dětem předčítala krásné pohádky na dobrou noc.

Fotogalerie: NOC_S_ANDERSENEM 2017/

 

2018 - Strašidelná Noc s Andersenem

Noc s Andersenem proběhla 23.3.2018 ve strašidelném duchu. Opět jsme u nás uvítali 10 dětí z Petřvaldu i 10 dětí z polské Jasienicy se dvěmi učitelkami. Program byl letos opravdu pestrý. Po přivítání , kdy každý účastník obdržel tričko a button, si děti vyrobily keramického ducha v keramické dílně paní učitelky Mgr. Kateřiny Benešové. Hned potom následovala papírenská dílna, se kterou k nám zavítalo oblíbené studio Bez kliky s Romanem Prokešem a Pavlínou Wolfovou. Děti si vyráběly papír jako v dávných dobách a moc se jim to líbilo. Zavítal mezi nás i pan Místostarosta ing. Petr Dvořáček, který si také vlastnoručně jeden papír vyrobil. Hned po papírně přijel k velké radosti všech zúčastněných pan pizzař s dodávkou horkých voňavých pizz.

Když jsme se náležitě občerstvili, šli jsme na návštěvu do Technického muzea, kde pro nás pracovnice Lucie Škráčková a Jana Szotkowská připravily prohlídku a spoustu strašidelných soutěží. Cestou zpátky jsme se ještě zastavili u krásně osvětleného kostela svatého Jindřicha, kde jsme se vyfotili. Pak jsme již chvátali zpět do knihovny, kde naše noční „řádění“ pokračovalo. Čekal na nás hodný „duch knihovnický“ v podání paní Inky Burové, které tímto děkujeme za pomoc. V Bububu show jsme si pěkně zatancovali, někteří se ještě posilnili buchtami, které napekly ochotné maminky, a pak jsme se již unaveni odebrali do říše snů. Před spaním se ještě četlo a to česky i polsky. Ráno nás čekala snídaně a rozchod domů. Tak zase příští rok, pane Andersene !

Fotogalerie: NOC S ANDERSENEM 2018/

2019 - Noc s Andersenem

29. 3. 2019 proběhla v 21 zemích na 1750 místech již 19. Noc s ANDERSENEM. Naše knihovna nebyla výjimkou a 29. března se u nás sešlo 11 dětí z Petřvaldu a 11 dětí z polské Jasieniçy.

Děti přivítal p. místostarosta alias H. CH. Andersen a popřál jim zábavnou noc plnou čtení. Letos mezi nás zavítali i skauti z Rychvaldu  -  7. junácký oddíl Skarabeus, kteří pro nás připravili venkovní soutěže na edukační stezce pod kostelem.  Potom, příjemně vyvětraní jsme navštívili Technické muzeum,  kde si děti vyrobily svíčky z včelích pláství a poskládaly puzzle z dobových fotografií. Po návratu do knihovny jsme zasedli k občerstvení. Tradičně byla pizza z pizzerie Silvie z Orlové. Při našem hodování dětem skautský vedoucí Kazan ( David Pressen ) povyprávěl o tom, co skauti podnikají a o co se snaží. Bylo to velmi zajímavé  a podnětné.  Dalším bodem programu bylo vyrábění z keramiky pod vedením p. učitelky Kateřiny Benešové. Letos jsme vyráběli budovu knihovny. Po naglazování a vypálení si děti své výrobky mohou vyzvednout v knihovně. Po uklidňující práci s keramikou jsme se zase rozhýbali při zábavných soutěžích.  Abychom si připomněli magické pohádky pana Andersena , pár jsme si jich přečetli a přitom jsme výjevy z těchto pohádek hned malovali na společný velký papír. Následovala půlnoční pyžamková diskotéka a pak se zase četlo, tentokrát už ve spacáčcích na dobrou noc.

Za pomoc s organizací děkujeme našim milým bývalým knihovnicím Ince Burové a Majce Mráčkové. Ráno jsme posnídali vánočku s máslem a buchty, které napekly hodné maminky a rozešli se domů. Na shledanou zase za rok pane Andersene!

Fotogalerie: NOC S ANDERSENEM 2019/

29. 3. 2019 proběhla v 21 zemích na 1750 místech již 19. Noc s ANDERSENEM. Naše knihovna nebyla výjimkou a 29. března se u nás sešlo 11 dětí z Petřvaldu a 11 dětí z polské Jasieniçy.

Více zde: https://petrvald.knihovna.cz/news/noc-s-andersenem-29-3-2019/
29. 3. 2019 proběhla v 21 zemích na 1750 místech již 19. Noc s ANDERSENEM. Naše knihovna nebyla výjimkou a 29. března se u nás sešlo 11 dětí z Petřvaldu a 11 dětí z polské Jasieniçy.

Více zde: https://petrvald.knihovna.cz/news/noc-s-andersenem-29-3-2019/
29. 3. 2019 proběhla v 21 zemích na 1750 místech již 19. Noc s ANDERSENEM. Naše knihovna nebyla výjimkou a 29. března se u nás sešlo 11 dětí z Petřvaldu a 11 dětí z polské Jasieniçy.

Více zde: https://petrvald.knihovna.cz/news/noc-s-andersenem-29-3-2019/
29. 3. 2019 proběhla v 21 zemích na 1750 místech již 19. Noc s ANDERSENEM. Naše knihovna nebyla výjimkou a 29. března se u nás sešlo 11 dětí z Petřvaldu a 11 dětí z polské Jasieniçy.

Více zde: https://petrvald.knihovna.cz/news/noc-s-andersenem-29-3-2019/
29. 3. 2019 proběhla v 21 zemích na 1750 místech již 19. Noc s ANDERSENEM. Naše knihovna nebyla výjimkou a 29. března se u nás sešlo 11 dětí z Petřvaldu a 11 dětí z polské Jasieniçy.

Více zde: https://petrvald.knihovna.cz/news/noc-s-andersenem-29-3-2019/