Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

Tento projekt vyhlašuje SKIP ČR (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků). Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje první třídy základních škol veřejná knihovna v místě svého působení. Knihovna pak s žáky těchto prvních tříd pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností.

Knihovna Petřvald připravuje pro žáky zábavně-poučná setkání, během kterých by se děti s knihovnou seznámily, naučily se v ní orientovat a hlavně získaly přehled o tom, co všechno jim knihovna může nabídnout. Velmi hezkou atmosféru má také Pasování prvňáčků na čtenáře spojené s předáváním knížek prvňáčkům, které pořádáme na závěr projektu.

Knížka pro prvňáčka je vždy původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Knihovna Petřvald se do projektu zapojuje od roku 2012.

Pasování r. 2012

Více fotek na:

knihpe.rajce.idnes.cz

knihpe.rajce.idnes.cz

knihpe.rajce.idnes.cz

knihpe.rajce.idnes.cz

Pasování r. 2013

Více fotek na:

knihpe.rajce.idnes.cz

knihpe.rajce.idnes.cz

knihpe.rajce.idnes.cz

knihpe.rajce.idnes.cz

Pasování r. 2014

Pasování r. 2015

knihpe.rajce.idnes.cz

 

 

Pasování r. 2016

knihpe.rajce.idnes.cz/I.D/

knihpe.rajce.idnes.cz/I.A, I.B, I.C/

 

Pasování r. 2017

knihpe.rajce.idnes.cz/I.D/

knihpe.rajce.idnes.cz/I.A,I.B, I.C/

 

Pasování r. 2018

knihpe.rajce.idnes.cz/I.A/

knihpe.rajce.idnes.cz/I.B/

knihpe.rajce.idnes.cz/I.C/